Veškerá servisní činnost firmy ELECT s.r.o. byla ve firemní kanceláři v Praze 2, Oldřichově ulici 42 ukončena. Provozovna byla předána k úplné rekonstrukci a sídlo firmy bylo převedeno na jinou adresu.

Nyní ještě se záručním a pozáručním servisem zařízení dodávaných firmou ELECT s.r.o. zajišťujeme u stávajících zákazníků následující činnosti:

  • instalace operačních systémů a jiného software u nových počítačů
  • instalace přidávaných zařízení
  • ochrana počítačů a sítí proti virům a spamu - zajištění a instalace programů firmy ESET (www.eset.cz)
  • přeinstalace počítačů z různých důvodů (havarie, zavirování, chyby uživatelů)
  • záchrana dat z havarovaných hard disků
  • zřízení a instalace počítačových sítí Ethernet a bezdrátových sítí
  • nastavení, správa a stálá údržba počítačových sítí

Programovací práce zajišťujeme vlastními kapacitami anebo spoluprací s externími programátory.

Stálou servisní podporu si již nelze sjednat.